Dom > Proizvodi > Brzo izrada prototipova > Brzo 3D prototipiranje

3D štampanje brze prototipske automobile prototipa

    3D štampanje Proces dizajna 3D štampanja: prvo koristite softver za izgradnju modela, a zatim podelite 3D model na presek sloja po sloju, tj. Rezanje, kako biste vodili štampaču da štampa sloj po sloju. Standardni format datoteke između dizajnerskog softvera i štampača je STL datoteka. A ...