Dom > Proizvodi > Brzo izrada prototipova > Prototipovanje brzih limova

Aluminijumska lima Rapid Prototyping

    Plastika kao tehnologija obrade, do sada nema potpune definicije. Može se definisati kao: lima je sveobuhvatni postupak hlađenja za limove (obično ispod 6mm), uključujući smicanje, punch / cut / kompozit, savijanje, zakivanje, spoj, formiranje (kao što je karoserija) i tako dalje. Njegova ...